header image

За Нас

Научен Институт Бедросян е създаден през 2013 г. в гр. София, България с цел да събира информация за неразрешими медицински случаи, разпространява и обучава хората в алтернативни подходи за справяне с неразрешими медицински случаи, хронични и дегенеративни заболявания като рак, диабет, артрит, ФМС, МС и др. Институтът предпочита "Терапията Герсон" и сторого я препоръчва на хора, които имат тежък здравословен проблем, особено рак. В допълнение, Научен Институт Бедросян събира новостите и информира за ефективни подходи за грижи на деца със специални потребности, деца индиго, кристални деца и такива в неравностойно положение. Институтът функционира в две катедри.

Катедра "Герсонистика" /Катедрата, посветена на неразрешимите медицински случаи и на Терапията Герсон/

Тази катедра има за цел да информира хората за детайлите при справянето с различни хронични и дегенеративни заболявания. Предаването на думата за съществуването на "Терапията Герсон" е фундамент на катедрата. Катедрата дава информация за модифицирани протоколи от Терапията Герсон, пригодени според нуждите на болните и физиологията на различни болести. Нерешимите медицински случаи се анализират при нас. Прилагаме научни математически модели за тази цел.

Зав. Катедра: Гл. Ас. Христо Петров

Катедра "Деца със Специални Потребности"

Тази катедра ще има за цел да приема и работи целенасочено с деца с различни интелектуални проблеми: разстройства във възприемането, осмислянето и интерпретирането на информация; ХДВ (хиперактивност и дефицит на вниманието); кинетични разстройства; диспраксия; нарушения във фината моторика; логопедични проблеми. Катедрата практикува успешно методите на "Сугестопедията", "Валдорфската Педагогика" и на "Монтесори" (за деца до 6 год. възраст).

Зав. Катедра: Магистър-логопед Мариана Лазарова /Председател на "Научен Институт Бедросян"/

Контакти и приемно време

Приемно време:

Вторник и Четвъртък

От 8 до 17 ч. само след предварително записване

За записване:

Тел. 0879 596 132 относно медицински случаи

Тел. 0898 372 203 относно консултации на деца със специални потребности

Цени:

Дали домакинството ви е годно за Герсон? 60 лв.

Денят Герсон: 120 лв.

Първична Герсон консултация: 60 лв. (Разглеждане на случая. Събеседване. Базови аспекти на терапията. Продължителност: 2 часа.)

Вторична Герсон консултация: 700 лв. (Дълбоко запознаване с Терапията. Може да отпадне, ако закупите пакет с добавки за първите 2 месеца. Ще научите за това на първата си консултация.)

Обучение за Домашен Помощник Герсон. 250 лв. за целия курс.

Домашен Помощник Герсон. 600 лв./седмица.

Анализ на патология по Модел Бедросян: 120 лв.

Първична консултация за деца със СП. 60 лв. (Ако станете член на Института, е включена в таксата)

Индивидуални логопедични и специализирани занимания. 30 лв./час

Групови логопедични и специализирани занимания. 12 лв./час

Личен асистент на детето за целодневна грижа. 300 лв./седмица

map Виж по-голяма карта в Google Maps

Виж по-голяма карта в BG Maps  

Гр. София 1618, ж.к. "Манастирски ливади"
Ул. "Иван Сусанин" 62Б, Партер
(втората сграда навътре в двора)