header image

Катедра "Деца със Специални Потребности"

Тази катедра има за цел да приема и работи целенасочено с деца с различни интелектуални проблеми: разстройства във възприемането, осмислянето и интерпретирането на информация; ХДВ (хиперактивност и дефицит на вниманието); кинетични разстройства; диспраксия; нарушения във фината моторика; логопедични проблеми. Катедрата практикува успешно методите на "Сугестопедията", "Валдорфската Педагогика" и на "Монтесори" (за деца до 6 год. възраст).


Катедрата провежда индивидуални логопедични и специализирани занимания, групови логопедични и специализирани занимания за социализиране на детето и за вентилиране на проблемите. По време на тези занимания детето ще се обучава на изкуство, музика, спорт и игри.

При първична консултация в нашата катедра се прави диагностика и тест на индивидуалните потребности на детето. След което се изготвя индивидуална програма и дневен режим, съобразен с особеностите на детето и семейството му.

Катедрата предлага и услугата "Личен асистент на детето" за целодневна грижа. Квалифициран педагод-логопед придружава детето по време на класните му занимания в училище, помага му за самостоятелната подготовка на уроците, както и се грижи за детето по време на отдих и игри.

Контакти и приемно време

Приемно време:

Вторник и Четвъртък

От 8 до 17 ч. само след предварително записване

За записване:

Тел. 0879 596 132 относно медицински случаи

Тел. 0898 372 203 относно консултации на деца със специални потребности

Цени:

Дали домакинството ви е годно за Герсон? 60 лв.

Денят Герсон: 120 лв.

Първична Герсон консултация: 60 лв. (Разглеждане на случая. Събеседване. Базови аспекти на терапията. Продължителност: 2 часа.)

Вторична Герсон консултация: 700 лв. (Дълбоко запознаване с Терапията. Може да отпадне, ако закупите пакет с добавки за първите 2 месеца. Ще научите за това на първата си консултация.)

Обучение за Домашен Помощник Герсон. 250 лв. за целия курс.

Домашен Помощник Герсон. 600 лв./седмица.

Анализ на патология по Модел Бедросян: 120 лв.

Първична консултация за деца със СП. 60 лв. (Ако станете член на Института, е включена в таксата)

Индивидуални логопедични и специализирани занимания. 30 лв./час

Групови логопедични и специализирани занимания. 12 лв./час

Личен асистент на детето за целодневна грижа. 300 лв./седмица

map Виж по-голяма карта в Google Maps

Виж по-голяма карта в BG Maps  

Гр. София 1618, ж.к. "Манастирски ливади"
Ул. "Иван Сусанин" 62Б, Партер
(втората сграда навътре в двора)