header image

Членство. Цени. Платени услуги.

Научен Институт Бедросян предоставя безплатно за изтегляне наръчника "Методът Герсон - Наръчник на Български" за всеки, който страда от рак или друго дегенеративно заболяване и иска да се запознае напълно с Терапията Герсон. В момента се подготвят видео материали и се планират безплатни семинари за холистични подходи за справяне с рак и дегенеративни заболявания.

Институтът предлага членство, което ви дава следните привилегии:

 • Консултация в катедра "Герсонистика" или в катедра "Деца със специални потребности"

С първичната консултация в катедра "Герсонистика" за членове ще получите още:

 • Наръчникът "Методът Герсон - Наръчник на Български" на електронен носител
 • Обучение за моментално започване на лечение по метода Герсон
 • Информация за моментален достъп до добавките и инжекционния разтвор от телешки черен дроб
 • Информация за моментален достъп до органична храна. Ние ще ви научим от къде да купувате такава храна, както и ще ви насърчим сами да си отглеждате такава. Не е толкова трудно, колкото си мислите.
 • Информация за Основи на Терапията Герсон

Членуването в Института е доброволно и е 60 лв./година

Научният Институт Бедросян предлага и услуги срещу заплащане /извън членството/ в двете си направления: Катедра "Герсонистика" и Катедра "Деца със Специални Потребности", за всеки който има въпроси и нужда от персонално следене на болестта, както и стимул чрез професионалист в областта:

Катедра "Герсонистика"

  Консултация
  • Първична: 60 лв.
  • Вторична: 700 лв. еднократно. Може да отпадне ако закупите добавките за Терапията за първите 2 месеца от нас. Това е стимул за нас да махнем тази такса, защото сте сериозни в провеждането на Терапията. НИБ е официален вносител на оргиналните добавки за Терапията от САЩ и има регистрация към Българската Агенция за Безопасност на Храните.

  Допълнителни ползи от вторичните консултации:

  1. Препоръки за персонални изследвания, развивани в последните години, които са се зародили около прототипа на терапията. Напр. Медна Токсичност, цинкова зависимост. Бионедостъпни микроелементи. Институтът работи активно върху изследвания и доказателства върху наличието и влиянието на тези микроелементи при раково болни.

  2. ТЕС - ефективно допълване към лечението, описвано като нужно от Д-р Герсон. Ефективно прилагано в Института като задължителна терапия на психиката.

  3. Противопаразитна програма - ние обучаваме за световното явление "паразити". Ще получите информация и дефиниции на това явление. Осъзнаваме нуждата от ефективна борба с тези вредители.

  • Преглед на Домакинството Герсон. Ще прегледаме дома, кухнята, банята ви за скрити токсичности и ще ви насочим какво е необходимо да закупите, без да натоварваме бюджета ви. 60 лв.
  • Денят Герсон. Ще покажем как минава един ден от Терапия Герсон напълно. Ще направим проверка доколко сте усвоили Метода. 120 лв.
  • Обучение за Домашен Помощник Герсон. Двудневен курс с 18 часа обучение общо. 250 лв. за целия курс.
  • Домашен Помощник Герсон. 600 лв./седмица. От понеделник до петък, от 7 до 19 ч.
  • Анализ на медицински казус, патология по Модел Бедросян. 120 лв.

Катедра "Деца със специални потребности"

Катедрата практикува успешно методите на "Сугестопедията", "Валдорфската Педагогика" и на "Монтесори" (за деца до 6 год. възраст).

 • Първична консултация. 60 лв.

При първичната консултация се прави диагностика и тест на индивидуалните потребности на детето. След което се изготвя индивидуална програма и дневен режим, съобразен с особеностите на детето и семейството му.

 • Индивидуални логопедични и специализирани занимания. Заниманията са за едно дете. 30 лв./час
 • Групови логопедични и специализирани занимания за социализиране на детето и за вентилиране на проблемите. По време на тези занимания детето ще се обучава на изкуство, музика, спорт и игри. 12 лв./час
 • Личен асистент на детето за целодневна грижа. Квалифициран педагод-логопед ще придружава детето по време на класните му занимания в училище, ще му помага за самостоятелната подготовка на уроците, както и ще се грижи за детето по време на отдих и игри. 300 лв./седмица. От понеделник до петък, от 8 до 18 ч.

*Горепосочените цени подлежат на договаряне според индивидуалните нужди на семейството на детето.

Ако желаете да се свържете с Научен Институт Бедросян чрез имейл, моля използвайте формата по-долу. За записване на час, моля свържете се с административния офис /0879-596-132/ за въпроси относно Терапия Герсон или с Магистър-логопед Мариана Лазарова /0898-372-203/ за въпроси относно деца със специални потребности.

Контакти и приемно време

Приемно време:

Вторник и Четвъртък

От 8 до 17 ч. само след предварително записване

За записване:

Тел. 0879 596 132 относно медицински случаи

Тел. 0898 372 203 относно консултации на деца със специални потребности

Цени:

Дали домакинството ви е годно за Герсон? 60 лв.

Денят Герсон: 120 лв.

Първична Герсон консултация: 60 лв. (Разглеждане на случая. Събеседване. Базови аспекти на терапията. Продължителност: 2 часа.)

Вторична Герсон консултация: 700 лв. (Дълбоко запознаване с Терапията. Може да отпадне, ако закупите пакет с добавки за първите 2 месеца. Ще научите за това на първата си консултация.)

Обучение за Домашен Помощник Герсон. 250 лв. за целия курс.

Домашен Помощник Герсон. 600 лв./седмица.

Анализ на патология по Модел Бедросян: 120 лв.

Първична консултация за деца със СП. 60 лв. (Ако станете член на Института, е включена в таксата)

Индивидуални логопедични и специализирани занимания. 30 лв./час

Групови логопедични и специализирани занимания. 12 лв./час

Личен асистент на детето за целодневна грижа. 300 лв./седмица

map Виж по-голяма карта в Google Maps

Виж по-голяма карта в BG Maps  

Гр. София 1618, ж.к. "Манастирски ливади"
Ул. "Иван Сусанин" 62Б, Партер
(втората сграда навътре в двора)